Een greep uit de specialisaties die aangeboden worden vanuit de Nederlandse Onderwatersport Bond. 

Onderwaterfotografie - Ingangsniveau: 1* duikbrevet

Deze cursus is speciaal bedoeld voor hen die de eerste stappen op het gebied van onderwaterfotografie gaan zetten. Er is een theoriedeel en een praktijkdeel in het zwembad. Na deze cursus kunnen de deelnemers een camera gebruiksklaar maken en van een gegeven voorwerp in het zwembad een goed belichte en scherpe foto maken.

Droogpakduiken - Ingangsniveau: 1* duikbrevet

Na het doorlopen van deze specialisatie moet de cursist:
  • voldoende weten over de diverse soorten droogpakken;
  • de eigenschappen kennen van de diverse onderdelen van het droogpak;
  • in staat zijn te duiken met een droogpak onder alle mogelijke (sport)duikomstandigheden.

Nitrox - Ingangsniveau: 1* duikbrevet

Na het behalen van het brevet Nitroxduiken heeft de cursist voldoende kennis betreffende het maken van niet-decompressieduiken met de standaard nitroxmengsels EAN32 en EAN36. Je hebt basiskennis van de belangrijkste materialen en vulmethoden die bij het duiken met EANx worden gebruikt. Je hebt kennis van de aanvullende medische aspecten die een rol spelen bij het duiken met EANx.

Redden- Ingangsniveau: 1* duikbrevet

In de specialisatie Redden krijg je de handvatten om op een juiste manier te handelen in het geval van een eenvoudig oplosbaar incident tot een complexe reddingsoperatie met zoekpatronen. Ook leer je basale reanimatie toe te passen en het toedienen van een zo hoog mogelijke concentratie zuurstof aan een duiker met problemen. Na deze opleiding ben je in staat om zelf de nodige reddende handelingen te verrichten, maar ook om de hele gang van zaken van een reddingsactie te coördineren.

Redden
Ongevallen Simulatie
Redden

Driftduiken - Ingangsniveau: 2* duikbrevet + 20 ervaringsduiken

Het doel van de specialisatie Driftduiken is de cursist de kennis, het inzicht en de vaardigheden bij te brengen die je in staat stellen op een veilige en verantwoorde manier aan een driftduik deel te nemen en zelfstandig een driftduik voor een groep duikers voor te bereiden en te begeleiden.

IJsduiken - Ingangsniveau: 2* duikbrevet

Cursisten krijgen de kennis en vaardigheden aangereikt om
  • deel te nemen aan een ijsduik
  • een ijsduik te organiseren.
 
Daarbij is de veiligheid van de deelnemers en overige aanwezigen gewaarborgd. Tevens leert men ervoor te zorgen dat geen schade en/of overlast bezorgd wordt aan het milieu, de omgeving en derden. De formele veiligheids- en overige richtlijnen, alsmede de plaatselijke verordeningen moeten nageleefd worden.

Wrakduiken - Ingangsniveau: 2* duikbrevet

Na het doorlopen van deze specialisatie moet de cursist:
  • zelfstandig een wrakduik kunnen voorbereiden;
  • alle handelingen behorende bij een wrakduik kunnen uitvoeren, als omschreven in deze specialisatie.

Volgelaatsmasker - Ingangsniveau: 2* duikbrevet

De cursist leert de kennis en vaardigheden aan om onder verschillende omstandigheden adequaat een volgelaatsmasker te gebruiken, zodat je daarmee ontspannen en veilig kan duiken. De cursist maakt in de leergang daarom vier ervaringsduiken.
 
Tevens doet de cursist kennis op van de verschillende beschikbare volgelaatsmaskers (VGM’s), hun werking en typische voor- en nadelen voor de sportduiker. Alle VGM-opleidingsduiken blijven binnen de nultijden.

Decompressieduiken - Ingangsniveau: 3* duikbrevet

Het doel van de specialisatie decompressieduiken is, dat cursisten in staat zijn zelfstandig een decompressieduik voor te bereiden en uit te voeren. Daarbij moet een zorgvuldige duikplanning worden opgesteld en dient volgens deze planning gedoken te worden.  

Zoeken en Bergen - Ingangsniveau: 2* duikbrevet

Lijkt het zoeken en bergen van voorwerpen je niet iets voor een sportduiker? Toch wel! Iedere duiker komt namelijk wel eens iets tegen dat hij naar boven zou willen brengen. Daarnaast heb je misschien wel eens te maken gehad met een duiker die bij het te water gaan zijn bril of vinnen verloor: zoiets kan opgevolgd door een wilde zoekactie, waarna niemand meer iets ziet en het voorwerp voor altijd verloren blijft. Het leren van effectieve zoek- en bergingsmethoden is dus iets dat goed van pas kan komen!

 
All for Joomla All for Webmasters