Wie kan er lid worden?

  • Als men kan zwemmen
  • Minstens 14 jaar oud is
  • Een goede gezondheid bezit*
  • Bereid is om in verenigingsverband de onderwatersport te beoefenen.
* Een goede gezondheid betekent geen ernstige hart- , ademhalings-, neus- of oorafwijkingen of een verhoogde bloeddruk. Voor sportduiken geld een verplichte 3 jaarlijkse medische keuring. Vanaf 50 jaar is een jaarlijkse keuring verplicht.
Onze opleidingen worden gegeven door vrijwilligers en in verenigings-verband en duren een heel duikseizoen, dit is van januari t/m juni. Voor snel een brevet halen is een vereniging niet de goede keus.

Wat zijn de kosten?

Aanmelden als lid kan op elk moment mits het aantal cursisten in de trainingsgroep dit toelaat. Alle aanmeldingen lopen via de secretaris. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Word je in de loop van het jaar lid dan betaal je een evenredig deel van de jaarcontributie.

De vereniging kent een jaarcontributie die vóór 1 januari betaald moet worden. De jaarcontributie bedraagt  € 135, -. Dit is inclusief contributie voor de NOB, deze bedraagt € 43,00 voor duikende leden vanaf 18 jaar. Daarnaast zijn er nog extra kosten voor aanschaf van een logboek bij opleidingen.

Deze opleidingskosten zijn:
€ 125,- voor 1* opleiding, (incl. NOB logboek)
€ 100,- voor 2* opleiding,
€ 100,- voor 3* opleiding.

De kosten van specialisaties zijn afhankelijk van de aanschafkosten van het instructieboek en het type specialisatie.
De kosten voor de duikkeuring bedragen rond de 30 euro. De keuring is drie jaar geldig. Boven de 50 jaar is de geldigheid echter één jaar.
Opzeggen als lid kan alleen per 1 januari. Je moet dit dan vóór 1 december schriftelijk mededelen aan de secretaris. Zo niet dan ben je automatisch weer voor een jaar lid en verplicht de contributie te betalen.
All for Joomla All for Webmasters